Oferta

  Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie  zapewnia oprawę muzyczną wszelkim wydarzeniom sakralnym, kulturowym i rozrywkowym, takim jak:

uroczystości kościelne - przykładowo 10-11 maja 2014r. uczestniczyliśmy w "IX Spotkaniu Modlitewnym Rodziny Arnoldowej" na Jasnej Górze, na zaproszenie Misjonarzy Werbistów,

- święta państwowe - przykładowo 7-12 listopada 2013r. wzięliśmy udział w obchodach Święta Nipodległości koncertując dla Polonii w Krokach, Kiejdanach, Poniewieżu i Kownie na Litwie,

konkursy/przeglądy orkiestr dętych i festyny - przykładowo 1 maja 2014r. zdobyliśmy II miejsce podczas                   XIX Wielkopolskiego Turnieju Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta "O Złoty Róg", natomiast nasz Dyrygent                      Krzysztof Żeleśkiewicz  otrzymał  nagrodę jako najlepszy kapelmistrz.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu